;efd'v cf]g;/L 3tL{ du/sf] sfo{sIf l;+xb/af/df cfOtaf/ a;]sf] ;j{bnLo j}7sdf k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nL, g]kfnL sfFu]|;sf ;efklt z]/axfb'/ b]pjf / g]skf Pdfcf]jfbLsf cWoIf k'iksdn bfxfn . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;

काठमाडौं, २५ असार केन्द्र सरकार परिवर्तनको हल्ला चलिरहदा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका विषयमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीच संवाद सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बिहीबार साँझ प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुको बिचमा गम्भीर छलफल भएपनि बसाइ अर्थपूर्ण भने हुन सकेन।

;efd'v cf]g;/L 3tL{ du/sf] sfo{sIf l;+xb/af/df cfOtaf/ a;]sf] ;j{bnLo j}7sdf k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nL, g]kfnL sfFu]|;sf ;efklt z]/axfb'/ b]pjf / g]skf Pdfcf]jfbLsf cWoIf k'iksdn bfxfn . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;
तस्वीर रातोपाटी

प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड तथा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठबीच करिब आधा घन्टा छलफल भयो । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन, संविधान कार्यान्वयन र शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामका विषयमा नेताहरूबीच सामान्य कुराकानी भएको स्रोतले बतायो ।

स्रोतका अनुसार दैनिक भेटघाट जस्तै सामान्य छलफल बाहेक अन्य कुनै त्यस्तो गम्भीर बिषयमा छलफल हुन सकेन। यद्धपी शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पुरा गर्ने र संबिधान कार्यन्वयन गर्ने बिषयमा सामान्य छलफल भएको छ।