काठमाडौ ६ साउन ।  ‘डीभीरपीआर’ धारी शिक्षक वा कर्मचारीको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउन शिक्षा विभागले सम्वन्धित निकायलाई निर्देशन गरेको छ । गएको असार २६ गते शिक्षा सचिव स्तरीय निणर्यको जानकारी सहित विभागले ५ ओटै क्षेत्रीय कार्यालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुलाई निर्देशन गरेको हो ।

PR-green-cardआठौं शंसोधित शिक्षा ऐनको दफा ‘१६ ङ १ देखि १६ ङ ५’ सम्मको बुँदालाई कार्यन्वयन गर्न भन्दै विभागले ‘डीभीरपीआर’ धारी शिक्षक वा कर्मचारीको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउन निर्देशन गरेको छ ।

निर्देशनमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक वा कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिने आवेदनका सम्वन्धमा र अनुमति लिएका विषयमा दफा ‘१६ ङ १ देखि १६ ङ ५’को व्यवस्था जानकारी गराउन भनिएको छ । ऐन कार्यन्वयनको चुस्तता देखाउदै मन्त्रालयले विभाग मार्फत निर्देशन गरेको छ ।

ऐन अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक वा कर्मचारीहरुले स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिन हुदैन । शंसोधित शिक्षा ऐनको दफा ‘१६ ङ १ देखि १६ ङ ५’सम्म आवासीय अनुमति लिने शिक्षक वा कर्मचारीका बारेमा स्पष्ट पारिएको छ ।