इन्द्रेणी संवाददाता
सै घा, २५ जेठ
दाङको सै घा–७ प्रावि काउले चौ र  स् कूलदे खि धनचौ र  बो ल्दी हुँदै  सै घा जो ड्ने  बाटो निर्माण भएको छ ।

batoइन्द्रे णी सामुदायिक वन र  किर ण को ल उद्यो गका किर ण दाहालले  कर ीव चार  किलो मिटर  बाटो निर्माण गर्नुभएको हो ।

सै घाको  लाकुर ीडाँडामा डो जर  पुगे पछि गाउँले हरुले  भव्य खुशियाली मनाका छन ।

वन र  दाहालले  कर ीब सात लाख रुपै याँ मो टर  बाटो  बनाउनमा खर्च गर े को स्थानीय यज्ञर ाज खत्रीले  जानकार ी दिनुभयो । काउले चौ र  स् कूलदे खि धनचौ र  बो ल्दी हुँदै  सै घा जो ड्ने  बाटो  खनिएको हो ।

घो र ाही–मसिना–नयाँबस् ती हँुदै  सै घा गाविस कार्यालयनजिक लाँकुर ी चौ र  जाने  बाटो  छो टो  दूर ीको  मानिन्छ । यसअघि अम्बापुर  सवार ीको ट हँुदै  बस सै घा पुग्दै  आएको  छ । त्यो  बाटो  बिकट र  सै घालीहरुका लागि अव्यावहारि क मानिन्छ ।।