दाङ, ८ पुस । घोराही सिमेन्ट उद्योग र सिमेन्ट उद्योग प्रभावित क्षेत्र वातावरण संरक्षण तथा सरोकार समितिबीच भएको ११ बँुदे सम्झौता भंग भएको छ । सिमे न्ट उद्यो गको  धुलो , धुवा र  ध्वनी प्रदूषण नियन्त्रण गर्नका लागि गरिएको सम्झौ ता सिमेन्ट उद्योगले लागु नभएको भन्दै सभ्mौता भंग गरिएको हो ।

cemant-2२०७२ साल जे ठ ३२ गते  दाङ जिल्ला उद्यो ग वाणिज्य संघले  मध्यस्थता गनेर्  जिम्मे वारी लिएका साथ भएको संम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै उद्योग वाणिज्य संघले भंग भएको घोषणा गरेको हो । संघले हिजो बैठक बोलाएर सम्झौता भंग भएको घोषणा गरेको हो ।
सम्झौता कार्यान्यनका लागि पठक पटक बैठक बोलाउदा समेत सिमेन्ट उद्योग तिरको पक्ष नआएको संघले जनाएको छ ।

दुई पक्षबीच भएको सम्झौतामा सिमेन्ट उद्यो गले  धुलो , धुवा र  ध्वनि नियन्त्रणका लागि मे सिन जडान गर्ने , सडकमा धुलो  नियन्त्रण गर्न पानीका ट्यांकर  थप गर्ने, स्थानीय विकासका लागि गाविसमा र कम जम्मा गर्ने  र  सो  र कम वातावर ण संर क्षणमा खर्च गनेर्  उल्लेख छ ।

त्यस्तै  लक्ष्मीपुर  ७ र  ८ का नागरि कहरुसँग गरे का सम्झौ ताहरु कार्यान्वयनमा ल्याउने , श्रमिकहरुको  अधिकार लाई ख्याल गर्दै  प्रचलित नियम अनुसार  पारि श्रमिक दिनुका साथै  स्थानीय कामदार लाई प्राथमिकता दिने उद्यो गको  लगानीमा स्थानीयहरुले  भने को  तीन स्थानमा प्रदूषण नियन्त्रण मे सिन राख्ने , विज्ञको  सुझावअनुसार  र  मापदण्डअनुसार  अनुगमन गर्ने र  उद्यो ग प्रभावित क्षे त्रका नागरि कहरुको  मासिकरुपमा स्वास्थ्य परिक्षण पनि उद्यो गले  गर्ने  पनि सम्झौतामा छ ।

सम्झौता भंग भएपछि उद्यो ग प्रभावित क्षे त्रका नागरि कहरुले  कडा आन्दो लन गर्ने  चे तावनी दिएका छन् । विशेष गरी सिमेन्ट उद्योगदेखि लक्ष्मीपुर गाविसको तापा (सिमेन्ट उद्योगको चुनढुंगा उत्खनन्) क्षेत्र जनता धुलो, धुवाबाट प्रभावित छन् भने उद्योग क्षेत्र वरपरका वासिन्दा ध्यानी प्रदूषण, धुलो धुवाले पनि प्रभावित छन् ।