इन्द्रेणी संवाददाता
दाङ, १ असार
तुलसीपुर –सुखेर् त सडकखण्ड कालो पत्रे को  काम निकै  ढिलो  गतिमा भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा गनेर्  भनिएको  कालो पत्रे को  काम हालसम्म हुनसके को छैन ।sadakma-kalopatreके ही स् थानमा कालो पत्रे का लागि नाली, ग्याविन र  अन्य संर चना निर्माणको  काम भए पनि सुस् तगतिमा भएको छ । सर कार ले  चालु आर्थिक वर्षमा सो  सडक कालो पत्रे का लागि आठ कर ो ड रुपै याँ बजे ट विनियो जन गर े को थियो ।

विनियो जित बजे टमध्ये  एक कर ो ड ३१ लाख रुपै याँ खर्च भएको  सडक डिभिजन कार्यालय घो र ाहीका ले खा अधिकृत जयन्द्र पौ डे लले  जानकार ी दिनुभयो । उहाँका अनुसार  सो  र कम पनि निर्माण कम्पनी कालिका प्याफिसिकले  पे श्कीवापत लगे को हो ।खर्च भएको  र कम विनियो जित बजे टको  १६ प्रतिशत मात्र हो ।

आर्थिक वर्षको  एघार  महिना बितिसक्दासमे त ८४ प्रतिशत र कम खर्च नभएकाले  चालु आवमा र कम फ्रिज हुने  निश्चित दे खिएको छ । सर कार ले  सडकको  आठ किलो मिटर  खण्ड कालो पत्रे का लागि तीनवटा निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ । कालिका प्यासिफिक, कन्काई जलजला जे भी र  ने पाल प्रगति बो खिम एण्ड सन जे भीले  कालो पत्रे को  जिम्मा लिएका छन् ।

कार्यालयका सवइञ्जिनियर  दिलीपकुमार  शाहले  निर्माण कम्पनीहरुलाई समयमै  काम गनेर्  गर ी प्राविधिकरुपमा सहजीकर ण गनेर्  काम भइर हे को  जानकार ी दिनुभयो । चालु आर्थिक बर्षमा ७९ कर ो ड ५६ लाख रुपै याँ विनियो जन भएको मा हालसम्म ३४ कर ो ड रुपै याँ मात्र खर्च भएको छ ।।