इन्द्रेणी संववाददाता
रोल्पा, २ असार
रोल्पा रांसीका किसानहरुले पालेको भैसी अज्ञात रोगका कारण मर्न थालेपछि किसानहरु चिन्तित भएका छन । राङ्सी गाविसको वडा नं ७ को भल्टुङ र र ८ को चौर कालागाँउमा अज्ञात रोगका कारण ६ वटा भैसी मरसकेका छन ।vaisi

भैसीमा खुट्टा फट्याउने , घाँस नखाने , काँप्ने  लक्षण दे खिएको  दुई तीन दिनभित्रै मा भै ंसी मर्न थाले पछि कृषकहरु चिन्तित भएका हुन । यसैविच, गाउँमा पशु चिकित्सकहरुको  पहुँच नपुग्दा कृषकहरुलाई समस् या भएको छ ।

ग्रामीण क्षे त्रकै  लागि भने र  स् थापना गरि एको  कृषि से वाके न्द्रबाट समे त आफुहरुले  से वा पाउन नसकिरहेको किसानहरुको भनाइ छ । नजिकको  ओ बाङस् िथत से वा के न्द्रमा कर्मचार ी नहुँदा समस् या लिएर  गएका कृषकहरु त्यसै  घर फर्किन वाध्य भएका छन ।

गत चै तको  अन्तिम सातादे खि सामान्यरुपमा दे खिएको  उक्त र ो ग आजभो लि बढ्दै  गएपछि गाउँमा अधिकांश भै ंसी र ो गबाट प्रभावित भएका छन । गाउँमा ग्रामीण पशु स् वास् थ्य कार्यकर्ताका वारेमा सिकनाहरु अनविज्ञ रहेका छन ।।