तुुलसीपुुर , १४ साउन ।
दाङको तुुलसीपुुर  नगर पालिकाले  नगर क्षेत्रभित्रका बाटोहरुमा कालोपत्रे को कामलाइ विस्तार गर्दै गएको छ । कालोपत्रेको क्रम वर्षेनी वढाउँदै लगेको नगरपालिकाले हालसम्म झण्डै  ११ किलो मिटर  सडक कालो पत्रे  गरिसकेको  जनाएको  छ ।kalopatre

बजारभित्र रहे का बाटाहरु सबै  कालो पत्रे  गनेर्  अभियान थाले को  नगर पालिकाले  के ही वर्षदे खि गाउँ–गाउँका बाटाहरु समे त कालोपत्रे  गर्न थाले को  छ । संघीय मामिला तथा स् थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत र हे को  जगे डा को ष र  उपभोक्ताको  लागतमा ग्रामीण क्षे त्रमा सडक कालोपत्रे  गनेर्  अभियान शुुरु गर े को  हो  ।

नगर पालिकाका सवइञ्जिनियर  खड्ग विकका अनुुसार  आउँदो  वर्ष बजार  बाहिर का बाटाहरु कालो पत्रे  गनेर्  गर ी यो जना पास भएकाले सबै  ग्रामीण क्षे त्रमा र हे का बाटाहरु कालो पत्रे  गनेर्  सो चमा नगर पालिका पुुगे को  जानकारी दिनुभयो । नगर पालिकाले  गत वर्ष एक हजार  पाँच सय ११ मिटर  नाला निर्माण गर े को  जनाएको  छ ।