सिसहनियाँ ६ साउन ।
देउखुरीको  सिसहनियाँ गाविसले घुम्ती शिविर मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको छ । जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, पुर्ण तथा आंसिक अपाङ, दलित बालबालिकालाई गतको २९ लाख ३४ हजार ८ सय रुपैयाँ बराबरको तेस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको हो ।money-on-hand

जसमा ४३ जना दलित जेष्ठ नागरिकलाई ५ सयका दरले ८६ हजार, ४ सय ४१ जना अन्य जेष्ठ नागरिकलाई ८ लाख ८२ हजार, ३ सय ८६ जना एकल महिलालाई ७ लाख ७२ हजार, १२ जना पुर्ण असक्त अपाङलाई १ हजारका दरले ४८ हजार र १ जना आंशिक असक्त अपाङलाई ३ सयका दरले १ हजार २ सय रुपैयाँ वितरण गरेको छ ।

यसैगरी ९४ जना दलित बालबालिकालाई २ सयका दरले २ लाख २५ हजार ६ सय रुपैयाँ पोषण भत्ता र ४ सय ६० जना जेष्ठ नागरिकलाई औषधी उपचार वाफत ५ सयका दरले ९ लाख २० हजार रुपैयाँ वितरण गरेको गाविसले जनाएको छ ।।