नयाँ आर्थिक वर्षको शरुदेखि सवारी साधनको मुल्य वृद्धि हुनेभएको छ । सरकारले सवारी साधानहरुमा राजश्व बृद्धिगरेपछि सवारी साधन को मूल्य वढनेभएको हो । सरकारले बृद्धिगरेको राजश्व र विश्ववजारमा वढेको महंगीले सवारी साधनको मुल्यवृद्धि हुनेभएको तुलसीपुरमा होण्डासाइन मोटरसाइकल विक्रेता दिपेश भण्डारीले वताए ।सरकारले सडक सुधार दस्तुर र सवारीकरमा नयाँ आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन गर्ने गरी राजश्व वृद्धि गरेको छ । सरकारले जिपकार ट्रक वस लगाएतका सवारीसाधनमा सडक सुधार दस्तुर करमा ५देखि ७प्रतिशत वृद्धि गरेको छ भने सवारी करपनि वढाएको छ ।

20150926064558_sawari sadhanयातायात व्यवस्था कार्यालय राप्तीले दिएको जानकारी अनुसार मोटरसाइकलमा पजि सडक सुधार दस्तुर र सवारीकर वढाईएको छ ।वृद्धिभएको सडक सुधार दस्तुरमा १सय २५सिसिको मोटर साइकल मा ३हजार वढाएर १०हजार पुर्याइएको छ ।१सय २६देखि २सय ५०सिसि क्षमताका मोटर साइकलमा ८हजार वाट वढाएर १२हजार २सय ५१देखि ४सय सिसि सम्मका मोटर साइकलमा १०हजार वाट १५हजार ४सय सिसि भन्दा माथिका मोटर साइकलहरुमा १५हजार वाट २०हजार पुर्याएको छ ।

सवारी प्रयोग गरेवापत सरकारलाई तिर्नुपर्ने वार्षिक सवारी कर भने सरकारे २ सय ५०सिसि क्षमता सम्मका मोटरसाइकलमा यथावत राखेको छ भने २सय ५१देखि ४सय सिसि सम्मका लाई ६हजार वाट ८हजार ,४सय १देखि माथिको मोटर साइकल लाइ १०हजार वाट वृद्धि गरी १५हजार वार्षिक कर तिर्नुपर्ने भएको छ । कार जिप ,वस तथा ट्रकमा पनि सरकारले वार्षिक सवारीकरमा १हजार देखि ३हजार सम्म वृद्धिगरेको छ ।

१ हजार सि सि क्षमताको जिपकार ले अव १९हजार वार्षिक सवारीकर तिर्नुपर्ने भएको छ ।यस अघि उनिहरुले  १८ हजार तिर्दै आएकाथिए ।
१हजार १देखि १५सय सिसि क्षमताकाले २१हजार १५सय १देखि २हजार सिसि क्षमताकाले २३हजार २हजार १देखि २हजार ५सय सिसि क्षमताले ३०हजार २हजार ५सय १देखि माथि २हजार ९सय सिसि क्षमताकाले ३७हजार र २हजार ९सय सिसि भन्दा माथिका सवैले ५३हजार कर तिर्नुपर्ने यातायात व्यवस्थाकार्यालय राप्तीले जनाएको छ । सडक सुधार दस्तुर र सवारीकर वृद्धि भएपनि राजश्व संकलनको वार्षिक लक्षय भने यातायात कार्यालयलाइ नहुने यातायात व्यवस्था कार्यालय राप्तीका कार्यालय प्रमुख अच्युत दाहल ले वताए ।