काठमाडौँ, २७ असार । नयाँ शिक्षा निति आएपछि शिक्षकहरु त्रसित भएका छन् । पाँच वर्ष काम गरेकालाई सरकारले चाहेमा जहाँ पनि सरुवा गर्न सक्ने नयाँ नीति आएपछि शिक्षकहरु त्रसित भएका हुन् । बिगतमा सम्बन्धित विद्यालयको सहमतिमा मात्र सरुवा हुने व्यवस्था थियो ।

shikhakयहि असार १५ मा कार्यान्वयनमा आएको शिक्षा ऐन आठौँ संशोधनमा ‘एउटै विद्यालयमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका स्थायी शिक्षकलाई तोकिए बमोजिमको मापदण्डको आधारमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले आफ्नो जिल्ला भित्रको क्षेत्रीय निर्देशकले आफ्नो क्षेत्रभित्रको र शिक्षा विभागले नेपालको कुनै पनि विद्यालयमा सरुवा गर्न सक्ने ब्यबस्था छ ।।