@% jif{kl5 g]kfn jfo';]jf lgudn] cGt/fli6«o p8fgsf] nflu cfh ;u/dfyf gfd lbPsf] /fli6«o Wjhfafxs ljdfg lqe'jg cGt/fli6«o ljdfg:yndf cjt/0f u/] kl5 . tl:j/ k|bLk/fh jGt ÷ /f;;

काठमाडौँ ,८ असार । काबुल आतंकको सिकार भएका १२ जना निर्दोष नेपालीको शब र घाइतेहरु लाइ लिन काठमाडौंबाट बिहान ३ बजे उडेको नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा सफलतापूर्वक अवतरण भएको छ ।

@% jif{kl5 g]kfn jfo';]jf lgudn] cGt/fli6«o p8fgsf] nflu cfh ;u/dfyf gfd lbPsf] /fli6«o Wjhfafxs ljdfg lqe'jg cGt/fli6«o ljdfg:yndf cjt/0f u/] kl5 . tl:j/ k|bLk/fh jGt ÷ /f;;

विमानको उडान तथा अवतरणको आवश्यक अनुमति सम्बन्धित अधिकारीबाट प्राप्त भएसँगै बिहान जहाज त्यसतर्फ पठाइएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरत पौडेलले जानकारी दिए ।

सरकारले सो जहाजमार्फत मृतक र घाइतेसँगै नेपाल फर्कन चाहने अन्य नेपालीलाई पनि विमानको क्षमताअनुसार ल्याउने छ ।
सोमबार भएको आतङ्ककारी आक्रमणमा परी १२ नेपालीको निधन भएको थियो भने ७ जना घाइते भएका थिए ।

रातोपाटीमा खबर छ