इन्द्रेणी संवाददाता
लमही, २४ जे ठ
सतबरि या–२ वनघुस्रीस्थित कर्री सामुदायिक वन क्षे त्रभित्र अबै धरुपमा काँचा रुख काट्ने  दुईजना पक्राउ पर े का छन् भने  दुईजना फर ार  भएका छन् ।ban-fadani1सतवरि या–१ हस् नापुर का मिठु चौध र ी र  जो गीनाथ चौ धर ीलाई सशस् त्र प्रहर ी सीमा सुर क्षा कार्यालय लमहीले  पक्राउ गर ी जिल्ला वन कार्यालय दाङलाई बुझाएको  छ ।

रुख काट्ने  मुख्य व्यक्ति वनघुस्री खुटी बस् ने  हरि  गिर ी र  हुर्मत गिर ी भने  फर ार  र हे का छन् । कर ीव दुई वर्षदे खि उक्त वनको  उपभो क्ता समूह निष्क्रिय भएपछि वनभित्र काँचा रुख काटे र  बिक्री गनेर् हरुको  चलखे ल बढे पछि सशस् त्र प्रहर ी कार्यालयका सई बलबहादुर  खड्काको  कमाण्डमा गएको  टो लीले  उक्त घटनामा संलग्न दुईजनालाई पक्राउ गर े को  हो ।

घटनाका मुख्य दो षी भने  फर ार  भएको  स् थानीयले  बताएका छन् । वन अतिक्रमण गर ी घर  बनाउने  उद्दे श्यले  वनभित्रका रुखका बो क्रा ताछे र  रुख सुकाउने  र  काट्ने  काम दुई वर्षदे खि चल्दै  आए पनि वन कर्मचार ी मौ न र हे को  स् थानीय उपभो क्ताले  गुनासो गरेका छन् ।।