इन्द्रेणी संवाददाता
दाङ, २२ जेठ
देउखुरी गंगापरस्पुरका किसानले टनेलमा तरकारी खेती गरेका छन । उत्पादन घट्दै गएपछि उत्पादन वढाउन टनेलमा तरकारी खेती गर्न थालेका हुन । जलवायु परि वर्तन अनुकूलन यो जना बनाएपछि आफुरुले बे मौ समी तर कार ी खे ती गर े को गंगापर स् पुर  गाविस–६ खज्रौ टाका र ामप्रकाश यादवले  वताउनुभयो ।tanel

यस वर्ष प्लाष्टिकको  टने लमा कर े ला र  काँक्रा खे ती गर्दा उत्पादन बढेको यादवको भनाइ छ । जलवायु परि वर्तनका कार ण उत्पादन घटे को  भन्दै उहाँले घटे को  उत्पादनलाई बढाउन बे मौ समी तर कार ी खे ती टने लमा गर्न थालेको जानकारी दिनुभयो । खज्रौटा गाँउमा यादवसंगै अन्य पाँचजना किसानले  यसै गर ी तर कार ी खे ती गरेका छन ।

जलवायु परि वर्तनको  असर मा पर े का किसानहरुलाई के न्द्रित गर ी बे मौ समी तर कार ी खे तीका लागि सहयो ग गरि एको  लापा कार्यक्रम अधिकृत र मे श गौ तमले  जानकार ी दिनुभयो । किसानले  उत्पादन गर्ने  खाद्यान्न र  तर कार ी उत्पादनमा आएको  ह्रास कम गर्न बे मौ समी तर कार ी खे तीका लागि टने लमा तर कार ी खे ती गर्न सहयो ग गर ेको उहाँले वताउनुभयो ।।