इन्द्रेणी संवाददाता
दाङ, १६ जेठ
जाँडर क्सी र  जुवातासका कार ण धे र ै को  घर वार  बिग्रिने  अवस् थामा पुगेपछि र सामाजिक विकृति बढ्दै  गएपछि दाङ तुलसीपुर –१९ हसनापुर का महिलाहरुले सामूहिक गस् ती गर्दै आएका छन ।featureआमा समूह गठन गर ी उनीहरुले  सामाजिक नियम बनाएर गत वैशा देखि नियमित गस् ती शुरु गर े का हुन ।

साँझको  ६ देखि र ाति ११ बजे सम्म घर ै पिच्छे  एकजना अनिवार्यरुपमा टो लमा जम्मा भएर प्रत्ये क दिन समूहमा विभाजित भई गस्ती गर्दै आएका हुन । विभिन्न टो लहरुममा पुगे र  र क्सी बे च्ने  पसल, र क्सी खाइ हल्ला गनेर् हरुको  घर , बाटो  तथा चो कहरुमासामूहिक गस् ती गनेर्  गरेको आमा समूहकी अध्यक्ष भूमि कार्कीले  जानकार ी दिनुभयो ।

साथै कुनै  घर बाट नआएमा दै निक ५० रुपै याँका दर ले  जरि वाना तिर्नुपनेर्  सामाजिक नियम नै  बने को छ । जाँडरक्सी खाएर होहल्ला गरी कारवाहीमा पर्नेमा शिक्षसमे त र हेका छन । उमे र  पुगे का मात्रै  नभई पढ्ने वालकहरु समे त कुलतमा फस् न थाले काले  आफूहरु बाध्य भएर  कार वाहीमा उत्रिएको  महिलाहरुको भनाइ छ ।।