दाङ, १४ जेठ
जिल्ला विकास समिति दाङले  ठे के दार हरुले  लिदै  आएको  अनाधिकृत कर  बन्द गर्न पहल शुरु गर े को  छ ।Taxव्यवसायीहरुले अनेत्र जिल्लाबाट दाङ हुँदै  अकोर्  जिल्लामा लै जाने  वस् तुको  समे त अनाधिकृत रुपमा कर  संकलन गरि हे को  गुनासो  गदैर्  आएका छन ।

जिल्ला विकास समितिले  यहाँबाट निकासी हुने  निश्चित वस् तुहरुमा मात्र निकासी कर  लिन पाउँछ । तर  निकासी कर  संकलन गनेर्  जिम्मा पाएका ठे के दार हरुले  त्यसो नभएर अनेत्र जिल्लामा निकासी गर्दा अनाधिकृत कर लिएको भन्दै व्यवसायीहरुले त्यो कार्य रोक्न पहल थालेका थिए ।

दाङसहित राप्तीका उद्यो ग वाणिज्य संघको बो र्ड बै ठकले  यस विषयमा अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरको छ । जिल्ला विकास समितिका अधिकृत सूदन डिसीको  संयो जकत्वमा दाङ जिल्ला उद्यो ग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हे मर ाज बञ्जाडे  र  तुलसीपुर  उद्यो ग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विमल रि जाल सदस् य र हे को  तीन सदस् यीय समिति गठन गर े को  छ ।

समितिले  वास् तविक अवस् था अध्ययन गर े र  आवश्यक र ाय सुझावसहितको  प्रतिवे दन तयार गर्नेछ । आगामी आर्थिक वर्षको  बजे टमा नयाँ व्यवस् था गनेर्  गर ी तयार ी भएको  समितिका सदस्य हेमराज वन्जाडेले जानकारी दिनुभयो ।।