रो ल्पा, ६ जेठ
रो ल्पाको  खुंग्री गाविस–४ को  पाटे भिर सामुदायिक वनबाट शुरु भएको  डढे लो ले  २ घर  र  १ गो ठ जले र  नष्ट भएको छ । हिजो बिहान  एघार  बजे दे खि शुरु भएको  डढे लो  ठूलो  क्षे त्रफलमा वन सखाप पारेको छ । डढे लोले स् थानीय भम्ले  विक, पले  विकको  घर  र बलबहादुर  विकको  गो ठ जले र  नष्ट भएको  प्रहर ीले  जानकार ी दिएको  छ ।aago

आगो नियन्त्रणमा लिन प्रहरी, स्थानीय, जिल्ला वन कार्यालयबाट दुईजना कर्मचार ी र  ५० जनाको  संख्यामा ने पाली से ना पनि आगो  नियन्त्रणका लागी त्यसतर्फ गएका छन । आगो गाविसको वडा नं ५, ६ र  ७ मा पनि फैलिएको छ ।

डढेलोले आगो ले  वनमा र हे का साल, सल्लाका रुख, बिभिन्न जडिबुटी नष्ट भएको छ भने वन्यजन्तुहरुको  बासस् थान समे त सखाप पार े को  छ । अग्नी र े खा र  घाँसको  सहायतामा आगो  निभाउने  प्रयास गर े  पनि ठूलो  क्षे त्रफलमा फै लिएकाले  नियन्त्रण गर्न अफ्ठेरो भए को  वनका को षाध्यक्ष बसन्ती सिंहले  जानकार ी दिनुभयो ।।