मिलन पोख्रेल
लक्ष्मीपुर , ६ जेठ ।
दाङको लक्ष्मीपुर –९ मा खाने पानीको  हाहाकार  भएको  छ । खाने पानी आयो जना सञ्चालन भएको  १० वर्ष नबित्दै  भौ तिक संर चना भत्किएका कार ण लक्ष्मीपुर –९ को  फुल्ले डाँडा र  सिंगारु टो लका एक सय सात घर धुर ीमा खाने पानीको  समस्या  भएको हो । गाउँमा खाने पानीको  समस्या  हुँदा स् थानीयहरु १३ वर्षदे खि खो लाको  पानी पिँउदै आएका छन ।jaruwa

२०५० सालमा ने वा संस् थाको  १६ लाख रुपै याँ सहयो ग र  स् थानीयको  श्रमदानमा निर्माण भएको  ३० हजार  लिटर  क्षमताको  ट्यांकीमार्फत गाउँमा खाने पानी वितर ण गरि ए पनि वर्षातको  समयमा पानीको  मुहान कटान भई ड्याम भत्किएका कार ण खाने पानी सुविधाबाट बञ्चित भएको  स् थानीयको भनाइ छ ।

‘धार ाबाट पानी आउँदा सहज भएको  थियो ’– ७० वर्षीया के शर ा घर्ती मगर ले  भन्नुभयो – ‘अब त पानी खान नपाएर ै  मनेर्  भइयो  ।’ गाउँमा र हे का ११ वटा धार ाबाट पानी आउन छो डे पछि तीन किलो मिटर  टाढा अमार े खो लामा जरुवा (खाडल) बनाई कचौ र ाको  सहायतले  पानी संकलन गर े र  पिउने  गर े को  उहाँले वताउनुभयो । वर्षातको  समयमा पानी दूषित हुने  भएकाले  आउँ, बान्ता, झाडापखाला, टाइफाइड, रुघाखो कीजस् ता र ो गको  संक्रमण दे खिने  गर ेको छ ।

गाउँमा खाने पानीको  अन्य कुनै  वै कल्पिक व्यवस् था नहुँदा महिलाहरुलाई एउटै  जरुवामा घण्टौ ंसम्म लाइनमा बस् नुपनेर्  भएपछि घर को  काममा समस् या हुने  गर े को  छ । वस् ती उचाइमा भएका कार ण फुल्ले डाँडा र  सिंगारु टो लमा ४०–५० हात गहिर ाइमा कुवा खन्दासमे त पानी निस्कन छाडेको छ ।।