इन्द्रेणी संवाददता
दाङ, ३१ बैशाख
सिमेन्ट उद्योगले चुनढुंगा उत्खनन्का क्रममा गो गन खाने पानी आयो जनाको  पाइप लाइनमा क्षति पु¥याँउदा दाङ बिजौ र ी–९ छिल्लीको टमा खोनपानी समस्या भएको छ । दूधर ासमा र हे को  सो नापुर  सिमे न्ट उद्यो गले  दाङ र  र ो ल्पाको  सीमानामा पनेर्  बगालपानीमा चुनढुंगा उत्खनन् गर्दा स् काभे टर ले  पाइपको  मुख्य लाइनमै  क्षति पु¥याएको हो ।pani

स्काभेटरले २० मिटर  पाइप क्षतविक्षत बनाउँदा बिजौ र ी–९ छिल्लीको टका छ टो लका बासिन्दामा पानीको  लागि घण्टांै  हिँड्नु पनेर्  बाध्यता आइपर े को छ ।

बाटो  निर्माणका लागि ठे क्का लिएका ठे के दार ले  मर्मत गर्न चासो  नदिएको  स् थानीय प्रे मबहादुर  ओ लीले  जानकार ी दिनुभयो ।

उद्यो गले  बाटो  मर्मतका नाममा गो गन खाने पानी आयो जनको  मुहानमा पटक–पटक अवर ो ध गदैर्  आएको  स्थानीयको भनाइ छ । तत्काल क्षतविक्षत भएको  पाइप मर्मत नगरि दिए र  मुहानलाई अवर ो ध हुने  तर ीकाले  काम गदैर्  गएमा स् थानीयले  सो  क्षे त्रमा काम र ो क्न लागिपनेर्  ओ लीले  जानकार ी दिनुभयो ।।