tara g

आफ्नै बिरानो काठमाडौंमा
म नयाँ अचानो काठमाडौंमा ।

दाल तरकारी माथी माथि छन्
महगो मानो काठमाडौंमा।

सहर सुन्दैन वस्ती बोल्दैन
सारसौंदो कानो काठमाडौंमा।

रहर भिजेको भाइ सडकमा
दाजु ओभानो काठमाडौंमा

२०७३ / ६ / ८ मोरङ