दाङ, १७ भदौ ।
दाङमा बालिका बलात्कार  गनेर्  बृद्धलाई १० वर्ष कै द सजाय सुनाइएको छ । एक आठ वर्षीया बालिका बलात्कार  गर े को  अभियो गमा पक्राउ पर े का बाघमार े –६ स् थायी घर  भई हाल तुलसीपुर  नगर पालिका–५ बस् ने  ६४ वर्षीय कर्ण कामीलाई दो षी ठहर  गदैर्  दाङ दे उखुर ी जिल्ला अदालतले  १० वर्ष कै द फै सला गर े को  हो ।dang adalat

जिल्ला न्यायाधीस चुर ामन खड्काको  एकल इजलासले  कामीलाई अभियो गमा दो षी ठहर  गदैर्  १० वर्ष जे ल सजाय तो के को  श्रे ष्ते दार  गम्भीर  र ानाले  जानकार ी दिनुभयो  । घर मा को ही नभएको  मौ का छो पे र  बालिकाकै  घर मा गत असार  १४ गते  बालिका बलात्कार  गर े को आरोपमा कामीलाई प्रहर ीले  पक्राउ गर े को  थियो  ।

यसै गर ी नौ  वर्षीया बालिका बलात्कार  गर े को  अभियो गमा पक्राउ पर े का लक्ष्मीपुर –९ का १५ वर्षीय बालकलाई तीन महिना कै द गनेर्  जिल्ला अदालतले  फै सला गर े को  छ । जिल्ला न्यायाधीश बलभद्र बास् तो लाको  इजलासले  दो षी ठहर  गदैर्  पीडक पनि बालक भएकाले  बाल विज्याइँ अन्तर्गत तो किएको  कै द अवधिभर  प्रत्ये क महिनाको  अन्तिम शुक्रवार  तहसिल शाखामा उपस् िथत हुने गर ी अभिभावकको  जिम्मा लगाएको छ ।।